Aquaponics duy trì nhờ vào 5 yếu tố chính

Vi sinh vật

Cây

Nước

Không khí

Ngoài ra còn phải cần thêm một số yếu tố phụ như

Ánh sáng

Năng lượng điện

Thức ăn cho cá