November 26, 2015 News No CommentsBuổi phỏng vấn nhóm vnaquaponics trên sóng FM 99.9MHz – Đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh. Trong chương trình “Đại sứ sống xanh – phát ngày 22/10/2015”
Nguồn: http://www.voh.com.vn/audio/dai-su-song-xanh-22-10-2015-188825.html

 

Written by admin